Blockchain คืออะไร มีความสำคัญอย่างไรกับธุรกรรมออนไลน์

Blockchain คืออะไร มีความสำคัญอย่างไรกับธุรกรรมออนไลน์

Share this

Blockchain คืออะไร มีความสำคัญอย่างไรกับธุรกรรมออนไลน์

Blockchain คืออะไร ในการทำธุรกรรมการเงินออนไลน์ เช่นระบบโครงข่ายบัญชีออนไลน์จะมาในลักษณะเครือข่ายใยแมงมุม Blockchain คือระบบที่เก็บรวบรวมสถิติของการทำธุรกรรมทางด้านการเงิน รวมไปถึงสินทรัพย์อื่นๆ โดยไม่มีตัวกลาง(สถาบันการเงิน) 

Blockchain

จะเป็นระบบที่ไม่มีตัวกลางอย่างที่เคยมีเช่น การทำธุรกรรมด้วย Bitcoin จะมีการใช้ Token เป็นตัวกลางเพื่อตรวจสอบว่า Bitcoin นั้นมีความน่าเชื่อถือหรือไม่ก่อนที่จะสิ้นสุดการทำธุรกรรมนั่นเอง

การที่มี Blockchain มานั้นทำให้มีการตัดตัวกลางอย่างสถาบันการเงินออกไป นั่นจึงทำให้ต้นทุนในการทำธุรกรรมการเงินถูกลง ซึ่งในอนาคตอันใกล้พวกสถาบันการเงินอาจไม่จำเป็นต้องมีในอนาคตด้วย ถ้ามีการนำเทคโนโลยีนี้มาใช้งานกันอย่างจริงๆจังๆนะ

bitcoin blockchain

แนวคิด Blockchain

ระบบนี้ได้มีการพัฒนารูปแบบใหม่ๆ เพื่อให้ลูกค้านั้นใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้น ซึ่งต่างจากการใช้ Bitcoin ในสมัยก่อนรวมไปถึงการใช้แนวคิดอย่าง “Internet of Things” ซึ่งมีการดูแลรักษาในด้านความปลอดภัยของอุปกรณ์ ที่ต้องการการบันทึกข้อมูลต่างๆ ด้วย เทคโนโลยีที่ใช้ Blockchain นั้นให้ความสำคัญกับบุคคลเป็นอย่างมากเช่น ช่วยในการลดขั้นตอนการทำงานให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น มีความยืดหยุ่นสูงเป็นต้นฯ รวมถึงช่วยลดต้นทุนให้ถูกลงได้อีกด้วย

หากเรามองย้อนกลับไปเมื่อประมาณ 5 ปีที่ผ่านมาไอเดียเหล่านี้มักถูกมองว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงได้ยากแต่ในปัจจุบันระบบเหล่านี้เป็นตัวแปรสำคัญในการกำหนดเส้นทางการเงินในโลกได้นั่นเอง

บทความจากนิตยสาร Eleader

ขอขอบคุณข้อมูลจาก aripfan

ใส่ความเห็น